This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

KAWAŁ KORZENIA

Znajdując na przykład jakiś kawał wy­giętego korzenia trzeba umieć sobie z góry wy­obrazić, że wyłamując jeden z trzech wystających sęków, uzyskamy kształt przypominający dajmy na to zająca. Tym bardziej w

KORZENIOPLASTYKA

Wiadomo bowiem, że to, co buduje się trochę „na niby”, nie podlega normalnym kryteriom oceny. Wtedy szukać moż­na urody i wdzięku nawet w pewnej nieporad­ności technicznej ceniąc przede wszystkim fanta­zję

OTOCZENIE REALIAMI

Człowiek współczesny, otoczony zewsząd jedynie racjonal­nymi realiami, staje się coraz poważniejszy, na­pięty i nie ma nazbyt wielu okazji do uśmiechu i zabawy. Prawdziwy odpoczynek odbywać się po­winien w klimacie łagodnym,

WERSJA MŁODZIEŻOWA

Wersja młodzieżowa tego ruchome­go barku odejść może od konwencji naturalnego drewna w kierunku bardziej rozbawionej czy nawet groteskowej kolorystyki. Na szczególne spotkania towarzyskie dobrze jest straganik taki obwiesić różnymi śmiesznymi

PODRÓŻUJĄCY BAREK

Taki podróżujący barek okazuje się idealnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, jak na przy­kład ucieczka przed słońcem albo konieczność chowania na noc gastronomicznego gospodar­stwa w altanie. Barek taki może być też

WRESZCIE DACH

Wreszcie dach. Wszystkie rozwiązania kącików jadalnych są zadaszone. Nie tylko bowiem nagły deszcz, ale i zbytnie nasłonecznienie nie sprzy­jają uciechom gastronomicznym. Najprostszymi materiałami do pokrywania konstrukcji dacho­wych są przede wszystkim

OBRÓBKA STOLARSKA

Zresztą zazwy­czaj szereg początkowych, przygotowawczych czynności kulinarnych odbywa się właśnie przy stole. Takie więc połączenie „kuchni” ze stołem jest jak najbardziej wskazane.Tworzywem, które posłużyło do budowy kącika, jest drewno. Tym

WYJAŚNIENIE WĄTPLIWOŚCI

Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i uniknąć zarzutu propagowania zdrożnych nałogów, na­leży przypomnieć, że butelki z obiecującymi ety­kietami zawierać powinny napoje odpowiadają­ce zwyczajom ogrodowym. Znajdą się więc tu soki, nektary i

PARADOKS SYTUACYJNY

Można by powiedzieć, że wszystko utrzymane jest właściwie w tonie trochę ironicznym i trochę „na niby”. Jednak kon­kretne realia w postaci kolorowych butelek i szkła oraz innych akcesoriów gastronomicznych nakazują

ZESTAWIENIE PROPORCJI

Zestawienie tych dwu proporcji — minimalnej i optymalnej — wykazuje ogromną rozpiętość w możliwościach traktowania spraw związanych z architekturą zespołu jadalnego na działce. Kilka następnych rozwiązań to rozwiązania pośrednie. Oczywiście

LETNI WIECZÓR NA DZIAŁCE

Jest również i rożen, który Jak widać, ma korb­kę do obracania, jest więc przedmiotem zupełnie autentycznym. Rożen umieszczony jest nieco wy­żej, tak aby można było podczas polewania ma­słem podstawić rynienkę

Z RUSZTU CZY Z ROŻNA

Pod względem użytkowym omawiany zespół speł­nia wszelkie funkcje rekreacyjne, służyć może jako normalny kącik wypoczynkowy, ale, jak wi­dać, również jako miejsce do przygotowania po­siłku.Miejsce do gotowania widoczne jest na pniu