POMYSŁOWY WARIANT

Miejsce po­sadowienia ścianek bocznych na płycie betono­wej dodatkowo jest izolowane warstwą czystego lepiku. Jeśli rezygnujemy z odprowadzenia wody i liczy­my na wybieranie jej konewką, wtedy dobrze jest urządzić większy spadek podłogi, aby ułatwić czerpanie ostatnich litrów.Ostatni wariant jest dość pomysłowy i bardzo prosty. Do budowy sadzawki wykorzystamy duży krąg studzienny. Kłopoty konstrukcyjne zreduko­wane zostają w ten sposób jedynie do budowy dna . Zagłębiamy cały krąg, aż do wyrównania z poziomem terenu, jak czyniliśmy to przy budowie studni. Oczywiście usuwamy ziemię z obrębu kręgu. Na dno sypiemy warstwę tłucznia kamiennego I zalewamy betonem do łącznej grubości 12-15 cm. Ponadto dno uszczel­niamy 3 cm warstwą lepiku ze żwirem, szcze­gólnie troskliwie utykając zetknięcie z kręgiem.

Cześć, mam na imię Barbara i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga! Jestem hobbystką, więc dużo wpisów, które tu zamieszczę będą poświęcone na ten temat!